Hög produktivitet – ett måste inom dagens skogsbruk

Idag är den vanligaste metoden vid avverkning i Europa den så kallade kortvirkesmetoden, där produktiva skogsmaskiner i form av skördare och skotare arbetar tillsammans i grupp. Särskilt skördarna och dess aggregat har en mycket avancerad konstruktion för att de ska kunna ta sig fram i skogens varierande terräng där de med hög effektivitet och produktivitet fäller, mäter och kapar virket i önskade dimensioner redan på plats i skogen. Det finns idag flera skogsmaskinstillverkare på marknaden som på olika sätt utvecklat sina produkter för att kunna erbjuda produktiva skogsmaskiner till sina kunder.

För att entreprenörerna inom dagens skogsbruk ska kunna generera vinst och bedriva företag med god totalekonomi är produktiviteten hos skogsmaskinerna avgörande. För ägarna utgör skogsmaskinerna stora investeringar vilket innebär att all stilleståndstid också är kostsam. För att få ut så mycket produktiv tid som möjligt är det vanligt att skogsmaskinerna går tvåskift, vilket ställer höga krav på deras prestanda och driftsäkerhet.

Olika modeller av skotare och skördare har olika kapacitet, funktionalitet och konstruktion beroende på vilket arbete de ska utföra och i vilken typ av terräng.  Vissa skogsmaskiner är anpassade för att vara produktiva och skonsamma vid känslig mark medan andra har egenskaper för hög produktivitet i brant och svår terräng. Samtidigt som produktiviteten hos skogsmaskinerna är en viktig faktor inom skogsbruket är det även av största vikt att arbetet planeras och utförs på ett miljömässigt hållbart sätt. Tillsammans ställer dessa faktorer höga krav på kompetensen hos dagens skogsmaskinsförare.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.